ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของน้ำมันหอมระเหย

เชื่อกันมานานว่าเนื้อเยื่อที่แทรกหรือหุ้มอยู่ระหว่างเซลล์สมองทำหน้าที่เป็นปราการป้องกันสารที่เป็นอันตรายจากกระแสเลือดไม่ให้เข้าสู่เซลล์ประสาทของสมองและน้ำไขสันหลัง ในความเป็นจริงอาจจะถูกต้องกว่าหากจะพูดว่าเนื้อเยื่อเหล่านี้เป็นตัวกรองที่ยอมให้สารโมเลกุลเล็กกว่าเท่านั้นผ่านไปได้

โมเลกุลส่วนใหญ่ของสารที่ใช้ในการทำเคมีบำบัดมักจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะผ่านตัวกรองเหล่านี้ได้ แพทย์ยังมีข้อมูลในเรื่องนี้ไม่ชัดเจนนัก แต่ดูเหมือนว่ามีเพียงโมเลกุลซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 800-1,000 หน่วยมวลอะตอมเท่านั้นที่จะผ่านปราการเหล่านี้ไปได้

น้ำมันหอมระเหยประกอบด้วยโมเลกุลขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 หน่วยมวลอะตอม) จึงเป็นสาเหตุให้เราสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอม การที่สารใดจะมีกลิ่นหอมได้นั้นมีเพียงทางเดียวคือโมเลกุลของสารนั้นต้องมีขนาดเล็กมากจนสามารถลอยไปในอากาศเข้าสู่จมูกของเราให้เราสัมผัสกลิ่นได้

น้ำมันหอมระเหยทุกชนิด (มีขนาดเล็กกว่า 800 หน่วยมวลอะตอม) จึงสามารถผ่านปราการที่กั้นระหว่างเซลล์สมองกับเลือดที่ว่านี้ได้ (ซึ่งน้ำหอมสังเคราะห์ไม่สามารถผ่านไปได้) ทำให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรค ไม่เพียงแต่ในระดับร่างกาย แต่เข้าไปเยียวยาถึงในระดับพื้นฐานกว่านั้น คือเรื่องของอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยทางกาย

 
 

เนื่องจากส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กมาก จึงมีความเข้มข้นสูง น้ำมันหอมเพียงหนึ่งหยดประกอบไปด้วยโมเลกุลถึง 40 ล้านล้านล้านโมเลกุล หรือ 40,000,000,000,000,000,000 ในขณะที่ร่างกายเรามีเซลล์อยู่ 100 ล้านล้านเซลล์ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนมหาศาล แต่น้ำมันหอมระเหยเพียงหนึ่งหยดสามารถหล่อเลี้ยงเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายได้ถึง 40,000 โมเลกุล

สมองของเราต้องการเพียงแค่หนึ่งโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเปิดเซลล์ประสาทรับความรู้สึก และสื่อสารกับดีเอ็นเอเพื่อเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของเซลล์ ดังนั้นการสูดดมไอระเหยของน้ำมันแม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลกับร่างกาย สมอง และอารมณ์ ได้อย่างเต็มที่ บางครั้งหากโมเลกุลของน้ำมันมีจำนวนมากเกินไปก็อาจทำให้เซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำงานหนักเกินจำเป็น และหยุดทำงานไปโดยไม่มีการตอบสนองใดๆ ในขณะที่จำนวนโมเลกุลน้อยแต่พอเหมาะกลับให้ผลที่ดีกว่า เราจึงมักพูดกันว่าหากจะใช้น้ำมันหอม "บางครั้งใช้แต่น้อยจะดีกว่า" หรือบางครั้งใช้ในปริมาณมากแล้วได้ผลดีกว่าก็มีเช่นกัน การเรียนรู้ถึงความต่างพอดีจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการบำบัดด้วยกลิ่น

ถึงตอนนี้เราคงพอเข้าใจได้แล้ว ได้ถึงการทำงานของเนื้อเยื่อหุ้มสมองที่กั้นระหว่างเซลล์สมองกับเลือด และปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่ทำให้น้ำมันหอมระเหยสามารถบำบัดรักษาอาการต่างๆ ได้

จาก THE BLOOD-BRAIN BARRIER โดย David Stewart, Ph.D.,R.A.